De waarheid over wat er gebeurd is aan boord van het ‘vredesschip’ de Mavi Marmara van de “Free Gaza Movement, is inmiddels aardig duidelijk geworden. Diverse video opnames tonen aan dat de door Turkije geleidde ‘vrijheidsvloot’ niets anders is geweest dan een schandalige provocatie aan het adres van Israël.

Het blijkt dat de Israëlische militairen in een eerste poging het schip te enteren, meteen werden aangevallen toen ze nog aan het touw van de helikopters hingen. Het verhaal dat de militairen al vanaf dat moment met schieten zouden zijn begonnen zoals door de activisten wordt beweerd, is tot nu toe geen enkel bewijs geleverd. Drie gewonde, murw en bewusteloos geslagen soldaten, werden zelfs een tijdlang opgesloten in een kajuit. Zij werden pas door medesoldaten gevonden en bevrijd toen ze het schip begonnen te doorzoeken. Israëlische militairen vertelden dat zij volledig werden verrast door het niveau van geweld. Pas nadat de troepen zich realiseerden dat ze onder een levensbedreigende aanval waren hebben ze toestemming gevraagd om hun handwapens te gebruiken uit zelfverdediging. Typisch op pro-Palestijnse websites is dat men daar de film achterstevoren afspeelt. Eerst laat men Israëlische soldaten zien die met getrokken vuurwapens over het schip rennen en helemaal op het einde laat men dan activisten zien die de soldaten te lijf gaan met stalen pijpen, knuppels, messen en bijlen. De ongeveer vijftig activisten op de Mavi Marmara waren zelfs opgeleid voor man-tegen-mangevechten en hadden een hinderlaag gepland en opgezet.


Deze ‘vredesactivist poseert voor de camera’s aan boord van de Mavi Marmara enkele uren voor de confrontatie met het Israëlische leger.De activisten beweerden dat ze lagen te bidden en anderen rustig te slapen toen ze plotseling door de Israëlische militairen werden overvallen. Zie hoe anders de waarheid is:  New Video from Ship Security Cameras: Flotilla Rioters Prepare to Attack IDF Soldiers Israëls premier Netanjahoe noemde de boot ‘een boot van de haat’ ‘een terreur-supporting flottielje’ met activisten die IDF-militairen probeerden te lynchen. De hele operatie was niets anders dan een geplande agressieve provocatie tegen Israël. De internationale media en in het kielzog weer een hele schare diplomaten, steunden de Islamitische propagandamachine door de legale Israëlische actie te veroordelen. Het internationale persagentschap Reuters is opnieuw betrapt op het bewerken van foto’s van de activisten op de Mavi Marmara. Tijdens de oorlog tussen Israël en de Libanese terreurbeweging Hezbollah in 2006, publiceerde Reuters ook vervalste foto’s die toen wereldwijd door de media zijn overgenomen. De door Reuters gemanipuleerde foto’s zijn te zien op:
http://littlegreenfootballs.com/article/36489_Another_Cropped_Reuters_Photo_Deletes_Another_Knife_-_And_a_Pool_of_Blood
 
Israël heeft opnieuw een aanval van wereldwijde hypocrisie te verduren gekregen. Diverse hypocriete wereldleiders eisten ogenblikkelijk na de gebeurtenis een uitgebreid onderzoek. Allemaal weten ze, of kunnen ze weten, dat Israël wekelijks ruim 500 vrachtwagens met goederen naar Gaza stuurt, maar ze blijven tegen beter weten in, de smerige leugens verdedigen dat Israël de bevolking van Gaza uithongert. Zie bijlage met overzicht geleverde humanitaire hulpgoederen in 2009.
 
Een aantal van de 679 ‘vredesactivisten’ hadden vooraf openlijk verklaard als martelaar te willen sterven en daarom doelbewust geweld te zullen uitlokken. Ze zongen vooraf aan boord liederen hoe ze de Joden gingen uitroeien (gefilmd door Al-Jazeera). Ze hoopten als martelaar voor Allah te mogen sterven, zoals familie van drie van hen heeft verteld aan Turkse en Palestijnse kranten. Dat is dus negen van hen gelukt. De jongste passagier was een jongen van 1 jaar en ook waren er ouderen van boven de 80 aan boord. Uitermate geschikt om eventueel als menselijk schild te gebruiken.
 
Gedurende de reis naar Gaza werd aan boord een strikt militaristisch bewind gevoerd. De groep stond onder bevel van de door de Turkse regering gesponsorde extremistische Islamitische terreurorganisatie Insani Yardim Vakfi (IHH),een radicaal Islamitische organisatie gelieerd aan de Moslim Broederschap. Deze terreurclub is voorstander van het gebruik van geweld tegen Israël, en heeft haar basis in Turkije, Bosnië en Bulgarije en door de CIA op de terreurlijst is geplaatst. Volgens passagiers zouden zich meer dan 100 leden van diverse terreurorganisaties aan boord van de Mira Marmara hebben bevonden, en zouden zij de andere passagiers gedwongen hebben om hen te gehoorzamen en te verklaren dat zij allen leden waren van de IHH. Onder de arrestanten bevonden zich twee Nederlanders waaronder Amin Abou Rashed, een kopstuk van Hamas en Anne de Jong.


 Amin Abou Rashed, kopstuk van de terreurbeweging HamasBeiden riepen tijdens een persconferentie de politieke partijen in Nederland op om zich duidelijk tegen de Israëlische aanval uit te spreken. De van oorsprong Palestijnse Rashed opereert vanuit Rotterdam. Hij wordt aangewezen als een van de organisatoren achter de ‘terreurvloot’. Hij werkte voor de beruchte Nederlandse stichting Al-Aksa. Rashed is genoemd in relatie tot de Holy land Foundation, een beruchte liefdadigheidsorganisatie die in Amerika werd opgerold voor het financieren van Hamas. Hamas wordt gefinancierd door islamitische ‘liefdadigheidsinstellingen‘ over de hele wereld.
 
Anne de Jong deed op vrijdag 4 juni 2009 haar verhaal bij Knevel en Van den Brink en verdedigde daar het geweld van haar ‘maatjes’ tegen de Israëlische militairen. Zij noemde de terreurbeweging Hamas een legitieme politieke beweging. Hoe verblind kan een mens zijn!  Hamas is een genocidale, gewelddadige organisatie, die zich ten doel heeft gesteld de staat Israël te vernietigen. Volgens haar hadden alle deelnemers vreedzame bedoelingen. Eenmaal opgepakt door het Israëlische leger bleken een groep van 40 extremisten geen identiteitspapieren bij zich te hebben. Wel waren bijna alle leden van de groep uitgerust met kogelvrije vesten, nachtkijkers en een envelop met daarin enkele duizenden dollars.
 
Israël hoeft zich op geen enkele manier te verontschuldigen voor deze actie en heeft gehandeld zoals ieder ander land gehandeld zou hebben. Tijdens geheime telefoongesprekken vroeg Barack Hoessein Obama aan de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe om alle ‘passagiers’ zonder uitstel op vrije voeren te stellen evenals de zes schepen die aan de ketting in Ashdod lagen. Hij steunde de oproep van de VN-Veiligheidsraad voor “een geloofwaardig, onpartijdig en transparant onderzoek” van de gebeurtenissen. Maar sinds wanneer voldoet de VN aan deze voorwaarden? Wanneer de VN bij een dergelijk onderzoek betrokken raakt, is op voorhand duidelijk wie als schuldige zal worden aangewezen. Het leugenachtige Goldstone rapport over de oorlog tegen Hamas in januari 2009, is daar een voorbeeld van. Dit rapport was één lange aanklacht tegen de Joodse staat en niets anders dan een gigantische rechterlijke dwaling. De beschuldigingen in het rapport komen er op neer dat Israël de hoofdschuldige is en de Palestijnen en hun Hamas terreurregering, het slachtoffer.
 
Zo’n 10.000 Turken schreeuwden bij het Israëlische consulaat in Istanbul om wraak voor de negen doden die vielen tijdens de legale commandoactie van het Israëlische leger op de pro-Hamas ‘vrijheidsvloot’. ‘Verdoem Israël! Moordenaars, jullie zullen verdrinken in bloed!’ Ook waren er oproepen te horen om alle Joden af te slachten.
 
 
Een van de sprekers vroeg de hele Arabische wereld de vredesbesprekingen met Israël niet meer te steunen. ‘We krijgen Palestina niet terug met vredesbesprekingen, maar alleen met Jihad en met gevechten’. http://nos.nl/uitzending/15106-20100602-220000-nos-journaal-2200-uur.html   Israël is al jaren in oorlog met landen en terreurorganisaties die  de Joodse staat willen vernietigen.
 
De extremistische Turkse leider Erdogan heeft er bewust voor gekozen de crisis met Israël op de spits te drijven. In Ankara zei hij “Als Amerika Israël niet straft voor het vertrappen van de menselijke eer, dan doen wij het wel”. Dat zijn uitspraken van een leider die in het zuidoosten van zijn land de Koerdische bevolking met alle middelen bestrijd. Opstanden van de Koerden worden door de Turken met harde hand de kop in gedrukt. Erdogan schroomt daarbij niet hele dorpen van de Koerden met de grond gelijk te maken. Bij de gevechten tussen de Koerdische PKK en het Turkse leger zijn al meer dan tienduizend doden gevallen en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. En deze man komt met de meest smerige beschuldigingen en schandalige provocaties aan het adres van Israël. Inmiddels speelt Erdogan met de geachte om bij toekomstige ‘hulpkonvooien’. Turkse gevechtsvliegtuigen en schepen van de marine in te zetten om deze te beschermen tegen Israëlisch ingrijpen. De voormalige Israëlische generaal Uzi Dayan zei voor de militaire radio dat wanneer Turkije daar inderdaad toe mocht besluiten, dat door Israël als een oorlogsverklaring moet worden opgevat. Erdogan zou ná het enteren van de Mavi Marmara door de Israëlische troepen, van plan zijn geweest een militaire actie tegen Israël te ondernemen. Dat zou echter maar nét door Amerika en Frankrijk zijn voorkomen.
 
Erdogan lijkt bewust op zoek naar een confrontatie met Israël waarbij hij het uitbreken van een oorlog kennelijk niet schuwt. Via de media is bekend gemaakt dat Erdogan miljoenen dollars uittrekt om de Turks-Islamitische terreurorganisatie IHH te voorzien van 8 tot 10 schepen, om Israël zodoende opnieuw te provoceren. In Jeruzalem worden de beschuldigingen van Erdogan ongegrond en als een ongerechtvaardigde aanval geacht. Alles wijst erop dat Erdogan heel bewust met terroristen is zee is gegaan waaronder figuren van al-Qaeda. http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=21215Turkije lijkt inmiddels te worden bestuurd door extremisten. Erdogan houdt zijn troepen gereed op Cyprus om van daaruit Israël aan te vallen indien het tot een gewapend conflict mocht komen. Deze moslimextremist wordt door de Nederlandse premier Balkenende een respectvolle, eerbiedwaardige man genoemd.
 
De Iraanse demagoog Mahmoud Ahmadinejad noemde de Israëlische commando’s “wilde honden” en riep de Veiligheidsraad van de VN op “de misdaden van Zionisten ogenblikkelijk op de agenda te zetten en hun handen af te hakken voor het plegen van misdaden.” Ook dreigde hij Israël opnieuw met de totale verwoesting voor elke maatregel die zij ergens in de wereld zouden willen nemen. Hij zei bereid te zijn oorlogschepen in te zetten om de blokkade van Gaza te doorbreken. De Iraanse Rode Halve Maan wil twee schepen naar Gaza sturen die mogelijk door de Iraanse revolutionaire Garde zullen worden begeleid. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=177713
 
Onder internationaal recht heeft Israël het recht haar burgers te beschermen tegen terreuraanvallen van Hamas, hoewel de wereld daar kennelijk een andere menig op na houdt. Maritieme blokkades zijn een legitieme en erkende maatregel krachtens het internationale recht, en mogen worden uitgevoerd als onderdeel van een gewapend conflict op zee, wat tussen Israël en Hamas bestaat. Elk vaartuig dat de maritieme blokkade schendt is of probeert te schenden mag worden aangevallen. Een staat kan in de tijd van een conflict een dergelijke volkomen legale blokkade opzetten.http://israelseen.com/2010/06/03/helsinki-principles-israel-was-in-the-right/ De organisatoren achter de ‘humanitaire’ vloot hebben duidelijk gemaakt dat hun doel primair was de Israëlische blokkade te doorbreken. Greta Berlin, een van woordvoerders vertelde op 27 Mei:  “de missie is niet het leveren van humanitaire hulpgoederen, maar het breken van de Israëlische blokkade”. Zij zei te weten dat hun actie illegaal was.
Een lezer van mijn nieuwsbrief ontving een mailtje uit Israël van een paar kennissen waarin zij schrijven dat ze zich aan het voorbereiden zijn op een uitgebreide oorlog deze zomer. Zij zeggen dat velen in Israël voelen dat er iets staat te gebeuren en zich niet willen laten verrassen. Ze zijn voedsel en allerhande hulpgoederen aan het inslaan om voorbereid te zijn op de dingen die komen gaan.
Andere bronnen: http://www.honestreporting.com/articles/45884734/critiques/new/Special_Alert_Flotilla_Battle_Unleashes_Anti-Israel_Wave.asp  De volgende filmpjes zijn mij toegestuurd door een lezer van mijn nieuwsbrief. De beelden spreken voor zich! http://www.youtube.com/watch?v=TXhcmQmOuds http://vodpod.com/watch/3693062-free-gaza-from-hamashttp://www.honestreporting.com/articles/45884734/critiques/new/Go_Back_to_Auschwitz_A_Message_From_the_Flotilla.asp


httpv://www.youtube.com/watch?v=HZlSSaPT_OU&feature=player_embedded

Bron: www.franklinterhorst.nl
Vrede zij u,
Henk