De Turken eisen al meer dan een jaar dat Israël openlijk haar excuses aanbiedt voor het onderscheppen van het Turkse terreurschip de Mavi Marmara van de “Free Gaza Movement” op 31 mei 2010. Ook eist Ankara dat Israël een schadevergoeding betaald aan de nabestaanden van de negen omgekomen Turkse extremisten.

Israël heeft daarop geantwoord dat daar geen sprake van zal zijn. Turkije is van mening dat de Israëlische actie beschouwd moet worden als een vorm van piraterij. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu heeft daarop de Turkse ambassadeur uit Israël teruggeroepen de Israëlische ambassadeur uitgewezen. Ankara schortte bovendien alle militaire akkoorden met Israël op en dreigde met een proces bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om de legaliteit van de zeeblokkade van de Gazastrook aan te vechten. “Israël heeft alle kansen laten liggen om een einde te maken aan de crisis en moet er nu voor boeten”, zei de Turkse president Abdullah Gül. Volgens hem begrijpt Israël niet dat Turkije vastbesloten is om te laten zien dat het land gebeurtenissen uit het verleden niet is vergeten.

Gül noemde de aangekondigde maatregelen “slechts de eerste fase.” Inmiddels heeft Turkije bekend gemaakt de aanwezigheid van de Turkse marine in de Middellandse zee te zullen opvoeren. “De Middellandse zee zal niet langer een plaats zijn waar de Israëlische marine ongestoord haar gang kan gaan om haar agressieve praktijken ten uitvoer te brengen”, aldus een woordvoerder. Om de zaak nog verder op de spits te drijven willen de Turken marineschepen laten escorteren bij eventuele volgende ‘hulpkonvooien’. Daarnaast heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan aangekondigd op termijn zijn vrienden van de terreurbeweging Hamas in Gaza met een bezoek te willen vereren. In wat gezien wordt als een vorm van kwaadaardige opzet zijn op de luchthaven Ataturk in Istanboel, 40 Israëlische passagiers vastgehouden eneen uur lang ondervraagt. Op de Israëlische TV waren Israëli’s aan het woord die terugkeerden uit Turkije en vertelden door Turks veiligheidspersoneel geïntimideerd te zijn. Jonge Israëlische passagiers werden apart genomen en moesten zelfs hun ondergoed uittrekken om ze zodoende nog wat extra te vernederen. Een religieuze Joodse vrouw vertelde hoe de mannelijke bewakers haar hadden betast.

Volgens de VN-commissie die onder leiding van de voormalige Nieuw-Zeelandse premier Geoffrey Palmer onderzoek heeft gedaan naar de gebeurtenissen op de Mavi Marmara, moet de blokkade door Israel van Gaza gezien worden als een legitieme maatregel maar zou Israël bij het enteren van het schip ‘buitensporig en onredelijk’ geweld hebben gebruikt. Diverse video opnames tonen aan dat de door Turkije geleidde ‘vrijheidsvloot’ niets anders is geweest dan een schandalige provocatie aan het adres van Israël. Ook zijn geen hulpgoederen aan boord van de Mavi Marmara aangetroffen en al evenmin op de “The Challenger 1” , een klein jacht en op de “Sfendonh”, een klein passagiersschip. Greta Berlin, één van de woordvoerders van de “Free Gaza Movement” vertelde op 27 mei 2010: ‘de missie is niet het leveren van humanitaire hulpgoederen, maar het breken van de Israëlische blokkade’. En de Turkse leiders maar schreeuwen en dreigen!

Bij het onderscheppen van de Mavi Marmara zijn zeven Israëlische militairen gewond geraakt waarvan enkele zeer ernstig. Een gewonde militair vertelde in het ziekenhuis: ‘U moet goed beseffen dat we allemaal zonder wapens in de handen vanuit de helikopter naar beneden kwamen. Op onze rug hadden we alleen een paintballgeweer. Toen ik de aanvallers met dit nepwapen wilde verjagen, sloegen ze het met ijzeren stangen in tweeën. Daarna heb ik mijn pistool getrokken om mijn eigen hachje te redden. Van achter de deuren op het dek werd meerdere keren op ons geschoten en wij hebben toen terug geschoten. Twee van onze militairen werden getroffen, een in zijn buik en mijn officier in zijn been. Op zoveel geweld hadden we absoluut niet gerekend. Daarom was gekozen voor een dropping met ongevaarlijke wapens, alleen ter afschrikking.’ Zodra ze op het dek van de Mavi Marmara werden neergelaten, werden ze met messen, knuppels en metalen pijpen in elkaar geslagen. Uit onderzoek van het IDF is gebleken dat er inderdaad op de militairen is geschoten met door de activisten meegenomen wapens. Een kogel verwijderd uit het been van één van de militairen was van een ander kaliber wapen dan die door de militairen worden gebruikt.

De ongeveer vijftig extremisten op de Mavi Marmara waren zelfs opgeleid voor man-tegen-mangevechten en hadden een hinderlaag gepland en opgezet. Israëls premier Netanjahu noemde de boot ‘een boot van de haat’ en ‘een terreur-supporting flottielje’ met activisten die IDF-militairen probeerden te lynchen. De Israëlische kolonel Avi Beneyahu noemde de aanval van de activisten ‘een terreuractie op open zee’. Een aantal van de 679 ‘vredesactivisten’ hadden vooraf openlijk verklaard als martelaar te willen sterven en daarom doelbewust geweld te zullen uitlokken. Ze zongen vooraf aan boord liederen hoe ze de Joden gingen uitroeien (gefilmd door Al-Jazeera). Ze hoopten als martelaar voor Allah te mogen sterven, zoals familie van drie van hen heeft verteld aan Turkse en Palestijnse kranten.

De extremisten aan boord van de Mavi Marmara stonden notabene onder bevel van de door de Turkse regering gesponsorde extremistische Islamitische terreurorganisatie Insani Yardim Vakfi (IHH), een radicaal Islamitische organisatie gelieerd aan de Moslim Broederschap en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De vredelievende ‘humanitaire’ vloot werd door de extremistische Turkse leider Erdogan persoonlijk vanuit zijn eigen kantoor gesponsord en had als primair doel de blokkade van Gaza te doorbreken. Erdogan ontving persoonlijk organisatoren van de vloot vanuit Engeland en Frankrijk, kort voor het vertrek van de schepen. Geen wonder dus dat ‘meneer’ witheet van woede reageerde op de Israëlische actie. En deze kliek eist van Israël excuses! Israël hoeft zich op geen enkele manier te verontschuldigen voor deze actie en heeft gehandeld zoals ieder ander land gehandeld zou hebben.

De IHH is door de CIA op de terreurlijst is geplaatst. Volgens passagiers zouden zich meer dan 100 leden van diverse terreurorganisaties aan boord van de Mara Marmara hebben bevonden, en zouden zij de andere passagiers gedwongen hebben om hen te gehoorzamen en te verklaren dat zij allen leden waren van de IHH. Alles wijst erop dat Erdogan heel bewust met terroristen is zee is gegaan waaronder figuren van Al-Qaeda. Aan boord van de Mavi Marmara werd, na de aanval door Israëlische commando’s, een laptop gevonden waarin stond hoe de organisatie alle steun had gekregen van Erdogan. Het bewijst de relatie tussen de Turkse leider en de terroristen van de Moslimbroederschap die aan de basis stond van Al-Qaeda tot aan Hamas. Turkije lijkt inmiddels te worden bestuurd door moslimextremisten.

Erdogan sprak van een “bloedige slachtpartij” en heeft er bewust voor gekozen de crisis met Israël op de spits te drijven. In Ankara zei hij “Als Amerika Israël niet straft voor het vertrappen van de menselijke eer, dan doen wij het wel”. Dat zijn uitspraken van een leider die in het zuidoosten van zijn land de Koerdische bevolking met alle middelen bestrijd. Erdogan heeft gezworen dat ‘Koerdische rebellen die een eigen staat Koerdistan willen, te zullen verdrinken in hun eigen bloed’. Tijdens de afgelopen decennia hebben Turkse veiligheidstroepen naar schatting 40.000 leden van de Koerdische minderheid om het leven gebracht en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. De man die daar vandaag verantwoordelijk voor is komt met de meest smerige beschuldigingen en schandalige provocaties aan het adres van Israël.

Zonder ook maar enig idee te hebben van wat er precies had plaatsgevonden bij de entering van de Mavi Marmara, regende het veroordelingen door politici in Europa daarmee steun verlenend aan de extremisten en de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Er was opnieuw geen sprake van zelfs maar gedeeltelijke objectiviteit. Dit soort reacties maken dat de meerderheid van de burgers in Europa Israël niet goed gezind is. Het was weer pure anti-Israëlische propaganda met krankzinnige aanvallen, leugens, verdraaiingen en verzinsels. Ook het Britse ‘groentje’ David Cameron liet zijn masker als ‘Vriend van Israël’ al snel vallen om zich vervolgens bij het anti-Israëlische, pro Turkse kamp aan te sluiten. Op visite in Turkije op 27 juli 2010 voor een gesprek met zijn nieuwe vriend Erdogan, noemde Cameron de Israëlische onderschepping van de Mavi Marmara “totaal onacceptabel”. En passant vergeleek hij Gaza met een gevangenenkamp, Cameron: “De situatie in Gaza moet veranderen. Zowel humanitaire goederen als mensen moet in beide richtingen kunnen bewegen. Het kan niet en mag niet worden toegestaan dat Gaza een gevangenenkamp blijft.” Een volslagen idiote uitspraak omdat Cameron absoluut op de hoogte moet zijn van de constante stroom humanitaire goederen die dagelijks door Israël worden afgeleverd.

De internationale media berichten over de entering van het schip alsof het een ‘buitensporige en bloeddorstige actie’’ betrof tegen ‘arme, ongewapende vredesactivisten’. De conclusie was natuurlijk vrijwel onmiddellijk getrokken: ‘dit alles is de schuld van Israël’. Diverse journalisten waren weer zeer consequent in het verkrachten van de waarheid en het verzwijgen van de ware feiten. Deze figuren dragen in belangrijke mate bij aan de alsmaar toenemende Jodenhaat. Zij staan aan de kant van de vijanden van de beschaving! Er was opnieuw sprake van media terrorisme. Zij die niet beter weten geloven de smeerlapperijen van desinformatie en anti-Israëlische propaganda. Ze collaboreren met de Palestijnse doodscultuur in Gaza, met de Turkse leider Erdogan, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de Iraanse dictator Ahmadinejad, alsof het een lust is. Wat ze schrijven is doorzichtige geschiedvervalsing en adembenemende leugenachtigheid wat slechts ten doel heeft Israël te belasteren. Zolang deze kwaadaardige nietsnutten de media beheersen zal de haat tegen Israël alleen maar toenemen. Israël is de graadmeter voor de leugenachtigheid van de volken. Het is niets anders dan blinde haatpropaganda tegen de Joodse staat.

Israëlische acties uit zelfverdediging noemt men een slachting of genocide en gewelddadige acties van moslimextremisten worden als legitiem protest uitgelegd.

Op 24 januari 2011 is een rapport verschenen van een commissie die onder leiding van de gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof Jacob Turkel tot de conclusie is gekomen dat de Israëlische overval op Gazavloot legaal is geweest en de Israëlische commando’s professioneel en humaan hebben gehandeld. Ook was de blokkade op zich legaal krachtens het internationale recht. Dat is ook de conclusie van gerespecteerde internationale waarnemers waaronder de voormalige premier van Noord-Ierland en Nobelprijswinnaar David Trimble en de gepensioneerde Canadese generaal Kenneth Watkin. Trimble en Watkin merkten verder op “dat de Commissie zich herhaaldelijk heeft ingespannen om beide partijen te horen,” en dat zij ” er niet aan twijfelen dat de Commissie onafhankelijk is.” De Turkel-commissie vond dat “de zeeblokkade van de Gazastrook – gelet op de veiligheidssituatie en Israël’s inspanningen om te voldoen aan haar humanitaire verplichtingen – legaal was volgens de regels van het internationale recht”. Om die reden had Israël het recht om die blokkade te handhaven, net zoals andere landen in het verleden zeeblokkades hebben opgelegd in de internationale wateren (denk aan Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog en de VS tijdens de Cubaanse rakettencrisis).

 

De Turkel-commissie heeft ruim zeven maanden lang zorgvuldig getuigenverklaringen en andere gegevens verzameld en verwerkt. Dit rapport zit dus heel wat objectiever en zorgvuldiger in elkaar dan het flut rapport van Geoffrey Palmer. Het onderzoek van de Turkel commissie was volledig transparant, door middel van een openbare website waar alle mijlpalen en bevindingen werden gepubliceerd en door het regelmatig houden van persconferenties. Zoals te verwachten was veroordeelde Erdogan de bevindingen, en betuigde dat deze “geen enkele waarde of geloofwaardigheid hebben.”

 

De ontwikkelingen die zich thans voordoen tussen Turkije en Israël zijn van profetische aard. Dit Turkije (Togarma) zal in toekomende tijd optrekken naar de bergen van Israël om daar op een formidabele nederlaag getrakteerd te worden. Ook de Turken hebben gekozen voor een strijd tegen de God van Israël. De Israëlische Generaal Majoor Eyal Eisenberg waarschuwde op 5 september 2011 voor een regionale oorlog vanwege de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Bron: FranklinTerHorst.nl
Vrede zij u,
Henk
www.weeswaakzaam.com