Kloven in leiderschap van Iran.

Recente gebeurtenissen in Iran hebben ernstig verschil van mening laten zien tussen Mahmoud Ahmadinejad en Ayatollah Ali Khamenei. Met de rapporten die beweren dat de VS, onverklaarbaar genoeg, nog steeds proberen om te praten met de Iraniërs om hen te weerhouden van nucleaire stap.

Nieuws over een openlijke confrontatie tussen de Opperste Leider Ali Khamenei en president Mahmoud Ahmadinejad is aan het licht gekomen, door een machtsstrijd over het ontslag van de minister van Inlichtingen door Ahmadinejad. Khamenei is tegen dit ontslag.

Volgens rapporten, de afgelopen maand presenteerde Heydar Moslehi – de voormalige minister van Inlichtingen – een uitgebreid rapport over de politieke en economische activiteiten van Ahmadinejad aan Khamenei. Daarnaast bevat het verslag, zo is gezegd, informatie over een aantal ernstige overtredingen.

Eind januari/begin februari, reisde een groep, die zichzelf “een branchevereniging” noemt – maar waarvan al de leden behoren tot de veiligheidstroepen die dicht bij Ahmadinejad staan – naar Dubai. De groep heeft aangekondigd dat ze voornemens waren om gezellig naar een andere brancheorganisatie van Iraniërs in Dubai te gaan, met het plan om een ​​speciaal kantoor te openen voor hun economische activiteiten. Echter, in de rapporten wordt beweerd dat ze ook clandestiene bijeenkomsten hadden met twee Amerikaanse ambtenaren die politieke en militaire verbindingen hebben.

Het verslag van de minister van inlichtingen bevatte een waarschuwing voor een bijzonder gevaarlijke uitkomst van deze ondernemingen – en zo wordt gezegd, dit maakte het dat Khamenei verstoord raakte.

Andere rapporten van binnenuit in Iran wijzen op de voortzetting door de regering Obama van hun particulier benaderen van Iraanse ambtenaren, in de hoop dat ze terugkeren naar de onderhandelingen over de nucleaire kwesties. Het is duidelijk dat de sancties niet het doel bereiken aangaande het stopzetten van het Iraanse streven naar nucleaire wapens. Dit zou kunnen verklaren waarom president Obama zweeg toen oppositie leiders Mir Hossein Mousavi en Mehdi Karoubi werden gearresteerd in februari, wat leidde tot massale protesten in Iran op 14 februari, 20 februari en 1 maart. Honderdduizenden Iraniërs hebben geprotesteerd.

Terwijl de Iraniërs de Amerikanen negeren, versterken ze de banden met China met geheim deals over olie.

Het ministerie van Industrie leverde een geheim rapport af van het Iraanse parlement en een officieel memo van het ministerie van Inlichtingen, die beiden hun onvermogen toegaven om oliecontracten met China en Maleisië te verklaren of te rechtvaardigen. Zij gaven toe dat ze geen informatie hadden over de details van de contracten, en verklaarde dat ze geen betrokkenheid hadden bij deze aanbiedingen.

Daarna, tijdens de laatste week van februari, in een geheim rapport van het ministerie van Petroleum tipte men de Energy Commissie binnen het Iraanse parlement: dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof was uitgevoerd door de Revolutionaire Garde naar de Chinezen via de onderzeese pijpleidingen in de Perzische Golf ( Kish Island). Het ministerie van Petroleum erkende een 3 miljard dollar olie verkoop discrepantie, die niet kond worden verklaart.

Dit betekende dat de olie-contracten met China – waarvan een deel (ongeveer 58 miljard dollar) zonder legale licentie waren en met gebrek aan details – niet werden gemeld aan het Iraanse parlement. De ontvanger van de opbrengst is onbekend, en ten minste 14,2 miljard dollar van de inkomsten uit de contracten is niet uitbetaald aan het land.

Ook in de afgelopen maanden zijn meer dan 17 bouwcontracten met een waarde van meer dan 14 miljard dollar in het geheim uitbesteed aan de Chinezen door de Revolutionaire Garde ‘Khatamol Anbia basis.

Staat daarbij in het rapport van het ministerie van Inlichtingen: dat in de afgelopen maanden, 42 leden van de commandanten van de Revolutionaire Garde en de Basij-militie aan “de speciale kantoren van de president” overdrachten hebben gedaan waarin ieder van hen tussen vijf tot elf miljoen tomans betaalde (ongeveer $ 5000 tot $ 11.000) per maand, terwijl ze nog steeds hun banen en uitkeringen behielden.

Het lijkt erop dat ondanks de huidige sancties, China en Iran de banden uitbreiden en zelfs hun toevlucht namen tot geheime deals waar China miljarden dollars winst weet te maken door het ondersteunen van dit Islamitische regime. Het blijkt ook dat Ahmadinejad en zijn bondgenoten in de Guards hun macht wilden consolideren – maar niet om Khamenei uit te dagen, want ideologisch zitten zijn allemaal op hetzelfde vlak. De bedoeling is de confrontatie met andere facties dicht bij Khamenei – vooral zijn zoon, Mojtaba, die een voorliefde voor macht en olie dollars heeft aangetoond.

Amerikaanse functionarissen interpreteren de signalen verkeerd als ze denken dat er een verandering komt of een mogelijke samenwerking met de Iraanse leiders uit deze geheime besprekingen. Meer dan 30 jaar, hebben de Iraniërs verwart, misleid, bedrogen en geweigerd om mee te werken hoe dan ook. Steeds weer hebben deze zelfde leiders opgeroepen tot de ondergang van Amerika en de vernietiging van Israël.

Reza Kahlili is een pseudoniem voor een ex-CIA-spion die anonimiteit vereist om redenen van veiligheid. A Time to Betray, is zijn boek over zijn dubbelleven als CIA-agent in de Iraanse Revolutionaire Garde, wat werd gepubliceerd door Simon & Schuster op 6 april.

Bron: Pajamas Media » Rifts in Iran’s Leadership. Plus: Secret Meetings with Obama Admin?

Bron: http://www.wimjongman.nl
Vrede zij u,
Henk
www.weeswaakzaam.com