Door Bill Salus

Een Google-zoekopdracht naar “The Psalm 83 prophecy” op 31 maart 2012 verschijnt met 1.380.000 resultaten. Een andere Google-zoekopdracht op dezelfde dag onder “The Psalm 83 war”, geeft 2.460.000 resultaten. Deze aantallen geven ongeveer vijftig keer zoveel resultaten als in dezelfde maand 4 jaar daaraan voorafgaand. Ik herinner me dit, want toen werd mijn boek in 2008, Isralestine: De oude Blauwdrukken van een Toekomstig Midden-Oosten,  gepubliceerd en ik had geprobeerd om een onderzoek te doen via internet over deze twee onderwerpen.

Psalm 83 is het centrale thema van Isralestine, en eerlijk gezegd was een Internet onderzoek op deze gebieden in die tijd over het algemeen heel vruchteloos, dat is de reden waarom het boek een acht jaar durende werkzaamheden nodig had en talloze uren van bijbelse studie en extra-bijbels historisch onderzoek. Op dat moment, was het grootste deel van de gerespecteerde bestaande commentaren op de Psalm, weinig meer dan poëtische uitbeeldingen. Gelukkig, hadden Dr Arnold Fruchtenbaum, David Dolan en Jack Kelley eerder summier wat geschreven over de profetische mogelijkheden van de Psalm, die mij een aantal handige inzichten gaven.

Dus wat is nu de hype over Psalm 83? Waarom zijn de Google-resultaten zo exponentieel toegenomen in de afgelopen vier jaar van enkele tienduizenden tot tientallen miljoenen? Ik geloof dat deze verhoogde aantallen wijzen op een groeiende belangstelling voor de komende profetische implicaties van de Psalm, vooral, nadat de Arabische lente een groot deel van het nieuws in 2011 domineerde.

Interessant is dat sommige geleerden suggereren dat Psalm 83 gewoon een vervloekend gebed is, in een klaagzang sinds mensenheugenis over de Arabische vijanden van Israël door de tijd heen. Anderen zoals ik denken dat het een bonafide Bijbelse profetie is. In een artikel genaamd “Psalm 83, wat het is, en wat het niet is ,” probeer ik de mogelijkheid weg te nemen dat de Psalm niet meer is dan een gebed.

De Psalm spreekt over een Arabische federatie dat de vernietiging van Israël als uitdrukkelijk wens heeft, om het uitverkoren volk het hun beloofde land te onteigenen voor eens en altijd. Als het een dreigende profetie is, betekent het dat dit verbond vecht voor de vestiging van nog een Arabische staat die Palestina wordt genoemd. Deze conclusie kan worden bepaald door de analyse van wie de leden zijn van deze confederatie vandaag de dag. De afbeelding hieronder vergelijkt de hedendaagse equivalenten met de oude populaties vermeld als in Psalm 83:6-8.

()

Ervan uitgaande dat de Psalm inderdaad een profetie is, zijn er verschillende meningen onder de profetie deskundigen over de tijd waarin de Psalm in vervulling gaat.

Sommigen leren dat de profetie historisch is vervuld in 2 Kronieken 20. Dit is meestal een minderheidsstandpunt, dat wordt weerlegd in mijn artikel genaamd “Psalm 83 – Has It Found Final Fulfillment?” Ook is er nog een standpunt dat vasthoudt aan het denken dat Psalm 83 gelijktijdig optreden is tijdens de Ezechiël 38 profetie. Dit argument wordt besproken in het artikel “Is Ezechiël 38 Dreigende?”

Een laatste argument is dat de tijd van de Psalm zal optreden tijdens de laatste zeven jarige verdrukkingsperiode. Een van mijn favoriete eschatologisten, Dr Arnold Fruchtenbaum, was eens de mening toegedaan zoals verwoord in zijn boek “Voetstappen van de Messias”. [ 1 ] Dr Fruchtenbaum, die ook gelooft dat Psalm 83 een profetie is, heeft schijnbaar dit standpunt herzien. Bron: “Is Psalm 83 a Great Tribulation Event.”

In mijn inschatting zal op een morgens de wereld wakker worden en de wereld in het Midden-Oosten veranderen door een oorlog beschreven in Psalm 83. De Psalm bepaald dat zes primaire dingen nodig zijn voordat voor de grote strijd in het Midden-Oosten kan beginnen:

 1. Israëliërs aanwezig (Psalm 83:3),
 2. De natie Israël bestaat (Psalm 83:4, 12),
 3. Een Israëlische leger, als de IDF (Psalm 83:9-11),
 4. Palestijnse vluchtelingen, dat wil zeggen de tenten van Edom (Psalm 83:6),
 5. Een Arabische Liga (Psalm 83:6-8),
 6. Een Arabische haat tegen Israël (Psalm 83:3).

Op dit moment zijn alle zes van deze voorwaarden vervuld. Israël werd een feit toen Israël werd herboren als een natie op 14 mei 1948. Echter zoals blijkt uit het Arabisch-Israëlische oorlogen van 1948, 1956, 1967 en 1973,  en het Hezbollah-Israël conflict van 2006, en de Hamas-Israël confrontatie in 2009, hebben die steeds een Arabische haat aangetoond, vanwege de herrijzenis van de Joodse staat.

De Palestijnse vluchtelingen werd een werkelijkheid in de nasleep van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog in 1948, net als het Israëlische leger dat snel werd gevormd om te vechten tegen de Arabische agressie. Bij elke volgende oorlog werd het leger steeds sterker, blijkbaar in het uitkomen van Ezechiël 25:14, 37:10, en Obadja 1:18.

Ten slotte werd de Arabische Liga opgericht in Caïro op 22 maart 1945 al voordat alle conflicten begonnen. De Arabische Liga bevat elk lid geïdentificeerd binnen de Arabische confederatie van Psalm 83. Naast de fragiele vredesakkoorden tussen Israël en Egypte en tussen Israël en Jordanië, lijkt de Psalm profetie voornamelijk op de rand van haar vervulling te staan.

Veel experts geloven dat de nieuwe meerderheid in het islamitische fundamentalistische parlement van Egypte binnenkort het nu 33-jaar durende vredesakkoord met Israël zal afschaffen. Mocht Egypte de vrede met Israël verbreken, dan zijn er maar weinig mensen die geloven dat Jordanië de eenzame-wolf positie zal behouden als de enige overblijvende Arabische staat dat een vredesakkoord met Israël bezit. De legitieme bezorgdheid wordt weerspiegeld in het gezegde: “Zoals het met Egypte gaat, zo gaat het met de rest van het Midden-Oosten.”

Bij gebrek aan een substantieel vredesakkoord met de dichst bevolkte Arabische staat, Egypte, en de meest gematigde als, Jordanië, is er weinig meer overgebleven dat voorkomt dat Psalm 83 in vervulling gaat.

Net als de wedergeboorte van Israël een profetie in een proces was, zo ook Psalm 83. Op 14 mei 1948 werd de wereld wakker met een joodse staat, maar fanatieke bijbelse profetie studenten moeten niet verbaasd hebben gestaan op dat moment. Tal van profetieën zoals die hieronder staan vermeld, kwamen uit op die beruchte dag.

 • Ezechiël 36:22-24 – voorspelde dat de Joden in een geestelijke ongeloof zouden komen op dat moment. Verwacht werd dat het wereld-jodendom zich in het algemeen zou kenmerken als door eenzelfde religieuze onverschilligheid als hun voorouders hadden wanneer de diaspora begon in 70 na Christus.
 • Ezechiël 37:11-13 – voorspelde dat de Joden zou komen vanuit een holocaust scenario: “Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is verloren, en wij zelf zijn afgesneden!” (Ezechiël 37:11)
 • Jesaja 11:11 stelt ons op de hoogte dat de Heer de Joden in Israël zou vergaderen uit de volken voor een tweede keer. Er is geen derde, vierde of vijfde keer gevonden in de Schrift om te waarschuwen dat Israël vandaag de dag deze profetie vervult. (Sommigen geloven dat dit wederom verzamelen twee fasen heeft, in ongeloof, gevolgd door een in het geloof. Zo hebben ze de neiging om te geloven dat aan de eerste fase vandaag wordt voldaan, en de tweede fase wordt worden vervuld door een trouw Joodse overblijfsel aan het einde van de 7-jarige verdrukking-periode).
 • Ezechiël 38:8 – voorzegd dat het wederom verzamelen zich afspeelt in de “laatste jaren”, dat is de reden waarom veel eschatologisten Israël beschouwen als het super-teken van de eindtijd.
 • Ezechiël 39:21-29 – verklaart de logica vanuit het perspectief dat de Heer die vanuit de diaspora de Joden wederom in Israël verzamelt in de laatste jaren.

 

Dit zijn slechts enkele van de profetieën die ooit voorzegden dat de Joden zouden worden bijeengebracht uit de volkeren van de wereld, terug in hun oude thuisland van Israël, in de eindtijd.

Het proces in de richting van een profetische vervulling van de wedergeboorte van de natie Israël, begon over het algemeen rond 1896 toen Theodor Herzl zijn boek “Der Judenstaat” (Joodse staat in het Duits) schreef. Hij wordt beschouwd de vader te zijn van het politieke zionisme. Herzl erkende dat het anti-semitisme opkwam over de hele wereld, en vooral in Europa. Hij geloofde dat de enige manier was waarop de joden konden ontsnappen aan een wereldwijde vervolging, ze een ​​thuisland moesten hebben.

Hieronder vindt u een interessant citaat uit zijn dagboek uitgegeven in 1897.

“In Bazel, richtte ik de Joodse Staat op. Als ik dit vandaag hardop zeg, zou ik worden beantwoord met een algemeen gelach. Maar als dat niet in 5 jaar gebeurd, dan zeker in 50 jaar, dan zal iedereen het weten.”

Gestorven ongeveer 7 jaar na het schrijven van deze verklaring heeft hij niet beseft hoe profetisch dit was. Precies 50 jaar later heeft de Verenigde Naties  de resolutie 181 in 1947 aangenomen, waarin werd opgeroepen tot de oprichting van de Joodse staat. Christenen moeten hebben voorzien dat Israël op het punt stond om een ​​natie te worden met de start van de zionistische beweging.

De Eerste Wereldoorlog was de volgende tip van de sluier die werd opgelicht dat het volk Israël op het punt stond om herboren te worden. In de nasleep van de oorlog, gaf Lord Balfour van Groot-Brittannië een verklaring uit in 1917, waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een Joodse staat. Op het moment dat Israël hun toegeëigend land was dat het hedendaagse Israël en Jordanië omvatte, had Groot-Brittannië de volledige zeggenschap om deze verklaring te implementeren, maar het niet deed.

Groot-Brittannië is er niet in geslaagd om te handelen in overeenstemming met wat de uitdrukkelijke wil van God lijkt te zijn geweest, en heeft de Joden onderworpen aan de wreedheden van de holocaust, iets wat blijkbaar de oorzaak is geweest van de ineenstorting van het Britse Rijk. In die tijd was er een gezegde dat “de zon nooit onderging in het Britse Rijk,” maar vandaag de dag is de zon wel ondergegaan voor het Britse Rijk!

Dit komt omdat in de loop van de volgende zeven decennia Groot-Brittannië afstand heeft gedaan van de soevereiniteit over bijna al haar gekoloniseerde gebieden. Momenteel bevolken ongeveer 50 miljoen mensen Engeland en 62 miljoen het Verenigd Koninkrijk in totaal. [ 2 ]

“In 1922 het toenmalige Britse rijk zwaaide de scepter over ongeveer 458 miljoen mensen, een vijfde van de wereldbevolking op dat moment, en bedekte meer dan 33,700,000 km (13.012.000 vierkante mijl), bijna een kwart van het totale landoppervlakte.” [ 3 ]

Groot-Brittannië haar overlijden kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de clausule in Genesis 12:3, dat diegenen vervloekt zijn die de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob vervloeken. Nogmaals, zo moeten de christenen het hebben geweten dat na de Eerste Wereldoorlog Israël spoedig zou worden hersteld als de Joodse staat.

De Tweede Wereldoorlog was de laatste aanwijzing voor de profetie-vorser. Zoals hierboven vermeld, keurde de VN-Algemene Vergadering de joodse staat goed op 29 november 1947. Met 33 ja stemmen, 13 nee stemmen en 10 onthoudingen was de Joodse staat een uitgemaakte zaak, en op 14 mei 1948 werden de profetische voorzeggingen over de komst van Israël vervuld.

Raad eens welke de landen waren onder deze 13, die tegen gestemd hebben voor de VN-resolutie 181? Zij waren deels landen die in Psalm 83 zijn opgenomen in de bovenstaande afbeelding, Libanon, Saoedi-Arabië, Irak, Syrië en Egypte. Hezbollah, Hamas en de Palestijnse vluchtelingen bestonden nog niet op dat moment om zich tegen de resolutie te verzetten, en Jordanië is pas toegelaten als lid van de VN in december 1955. Zo, Jordanië had geen stem en was niet in staat om mee te stemmen!

Net als bij de profetieën over de wedergeboorte van Israël, lijkt Psalm 83 een proces te zijn. Op een dag die snel zal komen, maar voor degenen onder ons die hun aandacht besteden aan de tekenen, realiseren we ons dat de Psalm profetie al meer dan zes decennia in de maak is, en lijkt nu klaar te zijn om te gebeuren!

Tot slot wil ik eraan herinneren dat voor de Amerikanen de zon begint te dalen over hun status als de supermacht van de Verenigde Staten. Het precedent hiervoor werd opgericht in de moderne geschiedenis door middel van het Britse Rijk. In de afgelopen twee voorafgaande decennia heeft het Amerikaans leiderschap Israël vervloekt in het dwingen van hun leiderschap om Gods land om te ruilen voor Arabische vredesinitiatief. Deze diplomatie zal niet werken, en het is iets waartegen Joël 3:2 waarschuwt; het verdelen van Gods land!

Editor: Er zijn veel meer precedenten. Ook Polen en Spanje verloren hun macht nadat ze de Joden verbanden. Turkije bleef een wereldmacht voor 400 jaar doordat ze onderdak boden aan de joden, evenals Holland zijn welvaart en macht te danken had aan het toelaten van de joden. Zie wat we na de oorlog kwijt zijn geraakt.

Als Amerika blijft volharden in zijn koppigheid, flirt het met hetzelfde lot als van de Britse bondgenoot.

Eindnoten

[ 1 ] Voetstappen van de Messias door Dr Arnold Fruchtenbaum in hoofdstuk 20 pagina’s 498-499 van de Hard cover boek.

[ 2 ] Engeland en Britse bevolking bedraagt ​​verzameld via het internet op 3/31/12 op de website: http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_population_of_people_in_England_2012

[ 3 ] geciteerd informatie is verzameld via het internet op 3/31/12 op deze link: http://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire

Bron: Psalm 83—A Prophecy in Process | Bible Prophecy Blog
Bron: http://www.wimjongman.nl/
Vrede zij u,
Henk
www.weeswaakzaam.com