Met al de moordende stormen, aardbevingen, oorlogen en ziekten die het nieuws domineren, is het niet verwonderlijk dat de mensen steeds meer geïnteresseerd raken in de Eindtijd Profetie. Zelfs niet-gelovigen vragen zich af of het einde nabij is. Verrassend is het hoe weinig de meeste christenen eigenlijk weten over deze profetie, vooral omdat door enig tellen het bijna 40% van de inhoud in de Bijbel beslaat, meer dan enig ander onderwerp.

Op enkele uitzonderingen na onderwijzende seminaries niet hierover, zodat predikanten het niet prediken kunnen. En daarom kunnen de meeste christenen het niet leren. In al mijn jaren als een confessioneel christen, heb ik nooit eens een preek gehoord waarin het belang van de profetie is voor een gelovige met wandelt met de Heer. En toch besteedt de Bijbel meer ruimte aan de Eindtijd Profetie dan het geval is met alle leringen van Jezus.

Als christenen wordt gevraagd waarom ze de profetie niet serieus bestuderen zijn de meest genoemde redenen die worden genoemd: 1) omdat het hen bang maakt en als 2de) omdat het hen verwart. Beide reacties worden gedragen uit een gebrek aan begrip. Voor de gelovige, is profetie niet eng of verwarrend, maar de sleutel tot het begrijpen van God’s plan voor de mens.

Het doel van deze serie is om een ​​solide basiste krijgen voor een verdere studie. Wanneer de fundering van een gebouw stabiel en solide is, dab is het hele gebouw sterker, in staat om sterke krachten te weerstaan die het anders zouden verzwakken of zelfs ten val brengen. Dat is het als het fundament van onze studie vast is. Krachtige argumenten van de spotters en ongelovigen kunnen niet ons ons geloof laten wankelen of verzwakken. Laten we beginnen.

Zeven dingen die je moet weten

Er zijn zeven stukjes informatie die essentieel zijn voor het begrijpen van de Eindtijd Profetie. Deze zeven dingen zijn de bouwstenen voor de sterke basis die we willen hebben.

Ze zijn, 1) De volgorde van de grote Eindtijd gebeurtenissen, 2) de bestemming van de drie delen van de Mensheid, 3) het doel en lengte van de Grote Verdrukking, 4) Het doel van de Opname, 5) De omstandigheden bij de 2e Komst, 6) Het doel en de duur van het Millennium, en 7) Eeuwigheid.

Als jedat eenmaal geleerd hebt, zullen deze zeven dingen je helpen om te voorkomen dat door fouten die anderen maken, je de weg kwijt raakt. Noem het perspectief of overzicht of wat je wilt, deze combinatie van feiten geeft u de mogelijkheid om alle profetische verzen in de Bijbel in hun juiste context te zetten. Laten we beginnen.

1) De volgorde van de grote Eindtijd gebeurtenissen

Als eerste te weten wat er gebeurt en wanneer. De studie in de profetie wordt pas echt verwarrend als je niet weet in welke volgorde waarop de grote Eindtijd gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Eigenlijk is de volgorde heel logisch, en zodra je die leert, zult u zich afvragen waarom je het niet eerder hebt gezien. De beste manier om erachter te komen is om na te gaan wat het bedrijfsleven vraagt ​​soms een omkeer-schema uit te voeren. Het gaat dan om aan het einde van een proces te beginnen en het uiteindelijke resultaat te identificeren. Dan moet je een lijst maken van alle dingen die moeten gebeuren om dat resultaat te krijgen. Dan moet je ze in omgekeerde volgorde, zetten naar het heden. Het is eenvoudiger dan het klinkt, en veel eenvoudiger met profetie dan voor het bedrijfsleven omdat er veel minder evenementen op een rij moeten worden gezet. We zullen de belangrijkste gebeurtenissen opschrijven, dan zullen we het gaan organiseren.

Bijna iedereen weet van de 2e Komst en de eeuwigheid, en velen hebben ook gehoord van de Opname van de Kerk en de Grote Verdrukking. Maar er is ook nog het Duizendjarige Koninkrijk, de 70ste week van Daniël, en de veldslagen van Ezechiël 38-39, Psalm 83 en Jesaja 17, een totaal van negen grote evenementen die nog moeten komen. Laten we deze nu eens ordenen, te beginnen met het uiteindelijke resultaat en dan terug werken naar het begin. Zoals het is met de meeste lijsten, de volgorde waarin bepaalde gebeurtenissen zich zullen plaatsvinden ligt voor de hand, voor andere minder, en in eerste instantie zal het lijken dat een aantal niet op een geschikte plaats liggen in het geheel. We zullen de eerste voor de hand liggende gebeurtenis nemen.

Wat wachten we nog op?

We denken allemaal aan de eeuwigheid als het uiteindelijke resultaat, en zo zullen we beginnen aan het einde wat betekent dat we daar beginnen. Maar de laatste belangrijke gebeurtenis die in elk detail is beschreven in de Bijbel is het Duizendjarig Koninkrijk. Het is de regering van de Heer voor duizend jaar  op aarde, dat is te onderscheiden van en gaat vooraf aan de Eeuwigheid. Het allerlaatste hoofdstuk van Openbaring beschrijft de bomen aan weerszijden van de Rivier van Leven met een verschillend vruchten per maand. Dat betekent dat de tijd nog steeds bestaat, en eeuwigheid is per definitie, de afwezigheid van de tijd. We zullen later daar meer over schrijven. Voor nu laten we gewoon zeggen dat de Eeuwigheid kan niet ingaan voordat het Duizendjarig Rijk voorbij is.

Dat Millennium kan natuurlijk niet beginnen voor de wederkomst, want de terugkeert van de Heer is nodig om het vast te stellen. En volgens Matt. 24:29-30  zal de wederkomst niet eerder gebeuren tot aan het einde van de Grote Verdrukking. En dat kan weer niet eerder gebeuren totdat de anti-Christus in de tempel staat in Israël en verklaart dat hijzelf God is. (2 Thess. 2:4)  Dat is de gebeurtenis waarvoor Jezus Israël waarschuwde om naar te kijken als het begin en opening van de Grote Verdrukking. Hij noemde het “de gruwel der verwoesting” in Matt. 24:15-21.Daniël 9:27 geeft aan dat het zal gebeuren in het midden van een periode van zeven jaar, wat de geleerden noemen de 70ste week van Daniël.

Maar de gruwel kan niet plaatsvinden tot er een tempel staat. Er is geen tempel in Israël sinds 70 nCr. en zal er ook niet een zijn totdat de Joden officieel besluiten dat ze er een nodig hebben. Ze zullen er niet een nodig hebben totdat God de relatie in het Oude Verbond herstelt omdat de Tempel als enige doel heeft om Hem te aanbidden volgens de eisen van het Oude Verbond.

Dit zal het startsein zijn voor de 70ste week van Daniël. De 70ste Week kan niet beginnen totdat de Slag van Ezechiël 38-39  wordt gewonnen, want God zal die strijd gebruiken om Israël te laten ontwaken en Zijn verbond met hen te herstellen. In Romeinen 11:25 zegt Paulus dat Israël is verhard voor een deel totdat het volledige aantal van de heidenen is binnengekomen, wat een verwijzing is naar de opname van de kerk, waarna Israël weer zal zalig worden. Dat betekent dat de opname plaats moet vinden voor de Slag van Ezechiël 38.

Heb je dat?

Tot nu toe als we dan de belangrijke gebeurtenissen in de juiste volgorde zetten, ziet het er als volgt uit:

De Opname van de Kerk,

De Slag van Ezechiël 38,

70ste week van Daniël begint,

De Grote Verdrukking, halverwege de week

De 2de Komst,

Het Duizendjarig Rijk,

De Eeuwigheid.

Voor hen die de Schrift lezen, als het is geschreven, zijn er slechts twee gebeurtenissen in deze reeks die onderhevig zijn aan discussie over wanneer in de tijd. Dit zijn de Opname van de Kerk en de Slag uit Ezechiël 38, de eerste twee op onze lijst. Zij zijn degenen die zoals ik al zei minder duidelijk zijn.

Dus laten we proberen erachter te komen waar we ze moeten plaatsen in de reeks. Met behoud van ons omkeerschema idee, zullen we beginnen met de strijd van Ezechiël en terug werken naar de Opname.

“Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb. Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna.

Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn  Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.”

(Ezechiël 39:21-22, 28-29)

De Heer heeft in niet mis te verstane termen verklaard dat Hij de strijd in  Ezechiël gaat gebruiken om spiritueel Zijn volk te laten ontwaken en hen Israël terug roepen uit de hele wereld. Dit zal resulteren in het herstel van hun relatie met het Oude Verbond, en doen herleven de lang slapende zeventigste week van Daniel zijn profetie voor de laatste zeven jaar en de eis dat er een tempel zal worden gebouwd. Zonder deze is er geen manier voor hen om Zijn verbond te onderhouden.

Dit is al een keer eerder bewezen in de geschiedenis tijdens de Babylonische ballingschap. Toen Nebukadnezar, de 1ste tempel verwoeste, heeft Israël opgehouden om te bestaan. Maar zodra Cyrus de Pers Babylon had verslagen en de Joden bevrijde, keerden ze terug naar Israël en begon met het bouwen van een tempel voordat ze iets anders deden. Zonder een tempel is er geen offer voor de zonde, en zonder dat offer, kunnen joden God niet naderen.

Zowel het Oude en Nieuwe Testament verwijzen naar een tempel in Israël aan het einde van deze Aioon. De enige reden voor een tempel is het uitvoeren van de verordeningen in het Oude Verbond. Maar het bouwen vandaag de dag zou zo’n ophef veroorzaken dat niemand bij zijn volle verstand dit zou overwegen.

Alleen een verenigde vraag van het volk van Israël begeleid door een stille aanvaarding van hun islamitische buren zou de bouw van een tempel slechts  denkbaar maken. Klinkt het als onmogelijk? De strijd van Ezechiël resulteert daarin dat zowel een Joodse natie weer ontwaakt met de aanwezigheid van God in hun nationale leven en een volkomen verslaan van de moslim aanvallende legers zodat die niet in de positie zijn om weerstand te bieden. De perfecte omstandigheden zal uiteindelijk ontstaan ​​om te gaan bouwen. Om deze redenen, zal de slag van Ezechiël plaats dienen te vinden op de drempel van de 70stee week van Daniël. Waarom zal de Opname van de Kerk aan de slag van Ezechiël vooraf gaan?

“Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen,  totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” (Romeinen 11:25)

Volgens Ezechiël 37:7-10 , zou Israël eerst worden herboren in ongeloof. Paulus zei ze gedeeltelijk vervreemd blijven van God tot de niet-joodse kerk zijn volledig aantal bereikt (vooraf bepaald aantal) en op zijn bestemming komt. (Het Griekse woord vertaald met “volheid” in Romeinen 11:25  was een nautische term die vaak gebruikt werd om de volledige aanvulling te beschrijven van bemanning en lading die nodig is om een schip zijn missie te laten volbrengen. Het schip kon niet varen totdat aan die eisen was voldaan. Het woord vertaald “toegetreden” betekent  komen op een aangewezen plaats.)

Dan zal de sluier worden weggetrokken als God Zich weer aan hen openbaart. Zoals we hierboven zagen, zal hij gebruik maken van de slag van Ezechiël om  te beginnen met de vernieuwing van het Oude Verbond met hen, later zal Israël de overstap maken uit het Oude Verbond naar het Nieuwe aan het einde van de Grote Verdrukking (Zach 12:10). Denk eraan, dat als ze niet eerst terug gaan naar het oude verbond, dan zouden ze ook geen behoefte hebben aan een tempel. God pakt hen op waar ze zijn gebleven.

“En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:

Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.”

(Handelingen 15:13-18)

Het was ongeveer 20 jaar na het kruis. De controverse van die dag was of de heidenen moest worden als de joden voordat ze christenen konden worden. En zo niet, wat zou er van Israël worden? In feite, de de brier van de Heer, Jakobus uitgelegd aan de apostelen en de andere aanwezigen op het Concilie van Jeruzalem, dat Israël tijdelijk terzijde zou worden geschoven, terwijl God zich richte op de Kerk. Nadat Hij had dit “volk voor Zijn naam” (christenen) zou vormen uit de heidenen dat hij dan zou terugkeren en de wederopbouw van het Huis van David zal plaats vinden. De Griekse woorden vertaald suggereren om iets weg te dragen iets of te verwijderen van zijn plaats, zodat de passage inhoudt dat Hij de kerk ergens naartoe zou nemen en dan terugkomen om de vervallen hut, het herstellen van Israël en deze weer op te bouwen, en te geven wat er over is van de mensheid en die nog een laatste kans geven om Hem te zoeken.

Deze drie Bijbelse profetieën maken duidelijk dat als het einde van het tijdperk (Aioon) nadert, God zal beginnen met de voorbereiding naar Israël om van Hem te zijn eens te meer. Maar Hij zal niet uitsluitend gericht zijn op hen, totdat hij klaar is met de opbouw van de kerk en heeft ons daarvoor op bestemde plaats heeft. En waar is dat?
“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,  opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”(Johannes 14:2-3)  (Hij heeft niet beloofd terug te komen om bij ons hier te zijn waar wij zijn, maar ons daarheen mee te nemen, waar Hij is.) Daarna zou Hij omzien naar Israël’s ontwaken en de bouw van hun tempel.

De hele Schrift door, lijkt de Heer te zijn betrokken bij Israël of de kerk, maar nooit met beide tegelijk. Jakobus bevestigt dit in zijn uitspraak ten aanzien van de Kerk in Handelingen 15 . Alle leiders van de vroege kerk wisten nu dat zodra God Zijn doel met de kerk had volbracht, Hij zich zou wenden tot Israël, en dat dit het signaal voor het einde van de Kerk periode zou zijn.

Er zijn twee kritieke punten om te onthouden. Het eerste is dat de Kerk niet het tijdperk van de Wet beëindigde, maar alleen onderbroken heeft en er nog  een 7 jaar tekort is aan de geplande voltooiing. Aan die zeven jaar, genoemd de 70ste week van Daniël, moet nog worden voldaan om het Oude Verbond te voltooien. En het tweede is dat het Oude en Nieuwe verbond, zoals gepraktiseerd door Israël en de Kerk, theologisch onverenigbaar zijn, en dus de twee kunnen alleen op aarde bestaan op hetzelfde moment, terwijl Israël buiten verbond is. Voor Israël dat terug moet keren naar de Heer, terwijl de Kerk moet weg gaan.

Om deze reden is de wedergeboorte van Israël in 1948 en de hereniging van Jeruzalem in 1967 te zien als de belangrijkste signalen van alles over het einde van het tijdperk dat de onze is.

Verder zijn er twee gebeurtenissen die we nog niet in de reeks hebben gezet, en dat is omdat ze niet makkelijk te vinden zijn. Dit zijn de gevechten van Psalm 83  en Jesaja 17. Als Israël deze twee veldslagen wint met hun buren en deze vijanden zullen worden verslagen en ze een korte periode van vrede hebben en het decor vormt voor de strijd van Ezechiël (Ezechiël 38:11). Deze worden veldslagen genoemd in plaats van oorlogen wat betekent dat ze van korte duur zullen zijn en gebeuren kan binnen vrij korte tijd. Ze kunnen komen voor of na de Opname, maar moeten wel gebeuren voordat de Slag van Ezechiël 38  plaatsvindt.

De volgorde van de Grote Gebeurtenissen is slechts de eerste van de “Zeven dingen die je moet weten om de Eindtijd Profetie te begrijpen.” Volgende keer gaat het over de bestemming van de drie delen van de mensheid, het doel en de duur van de Grote Verdrukking ontdekken, en het doel van de Opname. 9-7-11

Wat ik eraan wil toevoegen om de tijd van Opname meer onzeker te houden is de gedachte dat de veldslag van Psalm 83 al plaats kan hebben gevonden in 1976 en ’73, die in wezen korte veldslagen zijn geweest. Israël leeft momenteel in een bepaalde vrede, want oorlogsgebied is geen doel van toeristen die het land massaal bezoeken, een vrede niet slechter als de omringende landen, die ook terreur kennen. Terwijl de vernietiging van Damascus uit Jesaja 17  en van Egypte uit Ezechiël 29 ook in de strijd van Gog en Magog kan plaats vinden. Daarmee kan de Opname elk moment plaats vinden en hoeft er nog niet iets te gebeuren. Maar het blijft onzeker.

Bron: http://www.wimjongman.nl
Bron: Seven Things You Have To Know To Understand End Times Prophecy Part 1 | GraceThruFaith
Vrede zij u,
Henk
www.weeswaakzaam.com